Haabjas UNESCOsse

Mõte haabjandusele UNESCO tunnustus ja märk taotleda on idanenud mitmeid aastaid. Üks esimestest sammudest selles suunas astuti 2016 aastal, kui kultuuriministeeriumi juurde kuuluv vaimse kultuuripärandi nõukogu kinnitas Eesti vaimse kultuuripärandi nimistusse Haabja ehitamise Soomaal. Kande ettevalmistavad tööd tegi Vadim Svjatkovski.

Ametliku ettepaneku Soomaa haabjakultuuri esitamiseks UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja tegid 2018. a oktoobris tollasele kultuuriministrile Indrek Saarele MTÜ Eesti Haabjaselts ja MTÜ Põlisrahvaste Arengu Keskus. Ettepanekut ajendas soov UNESCO tunnustuse kaudu kaasa aidata Soomaa haabjaehituse ning üldisemalt haabjakultuuri pikaajalisele edasikestmisele. Kuna ühepuupaadi traditsioon on levinud paljude soome-ugri põlisrahvaste seas, aitaks Soomaa haabjakultuuri tunnustus UNESCO poolt hoogustada ka hõimurahvaste püüdlusi säilitada ja taaselustada nende ühepuupaatide traditsioone.

Haabjas2UNESCO

Tänaseks on algatusega „Soomaa haabjas UNESCOsse“ liitunud täiendavaid partnereid, sh Rahvusliku Ehituse Selts, Eesti Rahva Muuseum, Keskkonnaamet, Rohelise Jõemaa Koostöökogu, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, MTÜ Soomaa Koda, OÜ Tuudevere Kordon, OÜ Viis Aastaaega. Erinevalt senistest Eesti kultuurinähtustest, mis on võetud UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja (laulu- ja tantsupidu, Kihnu kultuuriruum, seto leelo, võru suitsusaun) on Soomaa haabjakultuuri taotlus kavas esitada UNESCO kiireloomulist kaitset vajava vaimse kultuuripärandi nimekirja.

Rahvakultuuri Keskuse poolt regionaalse kultuuritegevuse programmist eraldatud toetus võimaldab 2019. aasta lõpuks koostada tugev taotlus, mille põhjal Kultuuriministeerium saab otsustada nomineerimise UNESCOle. 2019 aasta jooksul toodetakse muuhulgas UNESCO nõuetele vastav lühifilm Soomaa haabjakultuurist, koostatakse pikaajaline Soomaa haabjakultuuri kaitsekorralduskava ning viiakse läbi kogukonnakoosolekud, tagamaks Soomaa kogukonna aktiivse kaasatuse ning toetuse haabjakultuuri taotluse esitamiseks UNESCOsse.

#Haabjas2UNESCO toimkonna liikmete kontaktid:
Aivar Ruukel – MTÜ Eesti Haabjaselts – 5061896 – aivar@soomaa.com
Oliver Loode – MTÜ Põlisrahvaste Arengu Keskus – 5132992 – oliver.loode@uralic.org
Priit-Kalev Parts – Rahvusliku Ehituse Selts – 5205230 – priit.kalev.parts@gmail.com
Sandra Urvak – MTÜ Soomaa Koda – 5527726 – sandra.urvak@gmail.com
Krista Kingumets – Keskkonnaamet – krista.kingumets@keskkonnaamet.ee
Liisi Jääts – Eesti Rahva Muueseum – liisi.jaats@gmail.com

14.05.2019 Haabjas2UNESCO: Soomaa haabjakultuuri taotlus UNESCOle valmib detsembriks
12.02.2019 Haabjakultuur UNESCOsse. Seminar Toris.
24.01.2019 Sakala: Soomaa haabjas tüürib UNESCO pärandinimekirja poole
16.11.2018 Postimees: Soomaa haabjas tegi suure sammu UNESCO vaimsesse pärandisse kandmise poole
14.11.2018 Kultuuriministeerium toetab algatust “Soomaa haabjas UNESCOsse”
11.10.2018 Pärnu Postimees: Soomaa haabjas pürib UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja
11.10.2018 Käivitus algatus “Soomaa haabjas UNESCOsse”