Haabjas UNESCOsse

Mõte haabjandusele UNESCO tunnustus ja märk taotleda on idanenud mitmeid aastaid. Üks esimestest sammudest selles suunas astuti 2016 aastal, kui kultuuriministeeriumi juurde kuuluv vaimse kultuuripärandi nõukogu kinnitas Eesti vaimse kultuuripärandi nimistusse Haabja ehitamise Soomaal. Kande ettevalmistavad tööd tegi Vadim Svjatkovski.

Ametliku ettepaneku Soomaa haabjakultuuri esitamiseks UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja tegid 2018. a oktoobris tollasele kultuuriministrile Indrek Saarele MTÜ Eesti Haabjaselts ja MTÜ Põlisrahvaste Arengu Keskus. Ettepanekut ajendas soov UNESCO tunnustuse kaudu kaasa aidata Soomaa haabjaehituse ning üldisemalt haabjakultuuri pikaajalisele edasikestmisele. Kuna ühepuupaadi traditsioon on levinud paljude soome-ugri põlisrahvaste seas, aitaks Soomaa haabjakultuuri tunnustus UNESCO poolt hoogustada ka hõimurahvaste püüdlusi säilitada ja taaselustada nende ühepuupaatide traditsioone.

Haabjas UNESCOsse ! Haabjas to UNESCO !

Tänaseks on algatusega „Soomaa haabjas UNESCOsse“ liitunud täiendavaid partnereid, sh Rahvusliku Ehituse Selts, Eesti Rahva Muuseum, Keskkonnaamet, Rohelise Jõemaa Koostöökogu, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, MTÜ Soomaa Koda, OÜ Tuudevere Kordon, OÜ Viis Aastaaega. Erinevalt senistest Eesti kultuurinähtustest, mis on võetud UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja (laulu- ja tantsupidu, Kihnu kultuuriruum, seto leelo, võru suitsusaun) on Soomaa haabjakultuuri taotlus kavas esitada UNESCO kiireloomulist kaitset vajava vaimse kultuuripärandi nimekirja.

Rahvakultuuri Keskuse poolt regionaalse kultuuritegevuse programmist eraldatud toetus võimaldab 2019. aasta lõpuks koostada tugev taotlus, mille põhjal Kultuuriministeerium saab otsustada nomineerimise UNESCOle. 2019 aasta jooksul toodetakse muuhulgas UNESCO nõuetele vastav lühifilm Soomaa haabjakultuurist, koostatakse pikaajaline Soomaa haabjakultuuri kaitsekorralduskava ning viiakse läbi kogukonnakoosolekud, tagamaks Soomaa kogukonna aktiivse kaasatuse ning toetuse haabjakultuuri taotluse esitamiseks UNESCOsse.

#Haabjas2UNESCO toimkonna liikmete kontaktid:
Aivar Ruukel – MTÜ Eesti Haabjaselts – 5061896 – aivar@soomaa.com
Oliver Loode – MTÜ Põlisrahvaste Arengu Keskus – 5132992 – oliver.loode@uralic.org
Priit-Kalev Parts – Rahvusliku Ehituse Selts – 5205230 – priit.kalev.parts@gmail.com
Sandra Urvak – MTÜ Soomaa Koda – 5527726 – sandra.urvak@gmail.com
Krista Kingumets – Keskkonnaamet – krista.kingumets@keskkonnaamet.ee
Liisi Jääts – Eesti Rahva Muueseum – liisi.jaats@erm.ee
Maido Selgmäe – Eesti Rahva Muueseum – maido.selgmae@erm.ee

Kajastused meedias:

28.11.2019 Vikerraadio Eestlased tahavad haabjat UNESCO nimekirja
01.08.2019 Leole Suviseid uudiseid Soomaa rahvuspargist
09.06.2019 Leole Suvel on Soomaal palju teoksil
16.05.2019 Postimees Muinaspaadi ehitamisest tehakse film
15.05.2019 Sakala Haabjakultuuri taotlus valmib detsembriks
14.05.2019 Pressiteade: Haabjas2UNESCO: Soomaa haabjakultuuri taotlus UNESCOle valmib detsembriks
18.04.2019 Maaelu. Postimees Haabja ehitajad jagavad oskusi
15.03.2019 Leole Uudiseid Soomaalt
10.03.2019 Jõhvikas Haabjas kui kultuuripärand
12.02.2019 Haabjakultuur UNESCOsse. Seminar Toris.
24.01.2019 Sakala: Soomaa haabjas tüürib UNESCO pärandinimekirja poole
16.11.2018 Postimees: Soomaa haabjas tegi suure sammu UNESCO vaimsesse pärandisse kandmise poole
14.11.2018 Pressiteade: Kultuuriministeerium toetab algatust “Soomaa haabjas UNESCOsse”
11.10.2018 Pärnu Postimees: Soomaa haabjas pürib UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja
11.10.2018 Pressiteade: Käivitus algatus “Soomaa haabjas UNESCOsse”