Riisa uputuse hädaohus

Vaba Maa. 27. veebruar 1935

Metsad ja põllud 3—4 jala sügavuse vee all. Postiühendus ja liiklemiue katkestatud.

Viimase suure sula tagajärjel on uputuse hädaohtu sattunud Tori Riisaküla, milline asetseb teatavasti Halliste ja Viljandi jõgede alamjooksul. Vesi Halliste jões on tõusnud juba 3—4 jalga üle kallaste, ujutades üle kogu küla. Suvise seisuga võrreldes on vesi tõusnud 1.5 sülla võrra. Läbipääs ja liiklemine siin on praegu õige vaevaline. Seni pole veel ära võetud Riisa silda, kuna loodeti, et vesi siiski veel alaneb, mistõttu ülepääs jalgsi praegu võimaldatud, kuid juhtumil, kui vesi tõuseb veel mõne tolligi võrra, siis purustab see ka silla ja jää viib ta hiljem alla. Tõramaa Meiekose sild ongi jääliikumise tagajärjel purunenud, mispärast igasugune ühendus selle külaga katkestatud. Vee all on praegu kõik Riisa ja Tõramaa külade ning Suure-Kõpu heinamaad ja metsad, umbkaudu kuni 15 klm. pikkuselt ja 4 klm laiuselt. Talumehed on suuri kahjusid saanud oma heinatagavara kaotamise läbi, kuna heinakuhjad varase aja tõttu olid metsast veel koristamata, nüüd aga istuvad poolestsaadik vees. Samuti on vesi tunginud kartulikuhjadesse, sest paljudes taludes ei saadud enne veetõusu koristada ka kartulaid.

Suurvee tõttu on käiku pandud nüüd paadid. Nii toodi täna hommikul piim Riisa meiereisse paatidel, kuigi ainult osa taludest, kuna suur osa taludest ei pääse üldse veevangistusest. Ka on raskust postikorralduste täitmisega. Riisa algkool täna veel töötas, kuid suur osa lapsi puudub, kuna suurvee tõttu kodudest väljapääs raskendatud.

Eile õhtupoolikul ja öö jooksul hakkas vesi Riisal juba vähe alanema. Kui veel teisipäeva lõuna paiku elanikud olid hirmul, kuna uputus iga silmapilk ähvardas tungida elamutesse ja hoonetesse, siis täna juba võidi kinnitada, et kõige suurem hädaoht on möödas — seniks, kui ei tule uusi sadusid, mis vett võiksid paisutada. Igatahes on elanikud asunud ettevaatusabinõude tarvitusele võtmisele. Mõnedes madalamates taludes Tõramaal, metsavahil j.m. on loomadele tehtud laudsid lauda lae alla, kuhu need tõstetakse üles ühes loomadega juhtumil, kui vesi on tungimas lauta. Elumajadest korjatakse nendel juhtudel kogu kraam ja asutakse „teisele korrale” — laudile või parsile. Loodetakse aga siiski, et tänavu sarnane „pagulase” elu jääb nägemata.

Suurvee tõttu on kahju saanud ka metsamaterjalide omanikud, kuna puuriidad on vette langenud laiali, kust nende koristamine tekitab raskusi. Sõidetakse aga siiski juba lootsikutega ringi, samuti võimaldab lootsikusõitu jõgi, kuna ta osaliselt juba jääst vabanenud.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s