Tori ja Kõpu valdades uputus

Päevaleht 26. veebruar 1935

Halliste jões vesi 3 ja pool meetrit üle normaalseisu. – Heinamaad ja metsad on ujutatud üle 15 km pikkuselt ja 4—5 km laiuselt. – Vesi ähvardab tungida elamutesse

Tori, 26. 2. Viimane suur sula on Kõpu ja Halliste jõe ühinemise piirkonnas tekitanud erakordselt laiaulatusliku uputuse. Vesi jõgedes on tõusnud 3,5 m. üle normaalseisu, mistõttu metsad ja heinamaad on ujutatud üle Tori valla Riisa külast kuni Kõpu valla Tipu külani. Uputuse piirkond on kokku umbes 4—5 km lai ja 15 km pikk. Osaliselt on ühendusepidamine elanike vahel täiesti katkenud, kuna veega on piiratud ka paljud elamud. Eile ei saadnd Tõramaa küla elanikele enam saata posti.

Igal kevadel on suurvesi Riisa, Tõramaa, Piiri ja Tipu küla maa-alad ujutanud üle. Tänavu tekkis sula erakordselt varakult, mispärast elanikud sellele ei olnud sugugi valmistatud ette. Vedamata oli veel suurel hulgal heinu, mis seisid jõeluhtadel kuhjas. Kuna aga vesi heinamaadel on praegu kuni 2 m sügaw, siis on heinakuhjad poolenisti ujutatud üle ja jää liikuma hakkamisel on karta, et vesi viib heinad enesega kaasa.

Kahju on suurvesi tekitanud ka metsakaupmeestele, kuna valmismaterjalid on kantud laiali ja paisatud segamini.

Esialgselt wesi majadesse tunginud ei ole, kuid paljud elamud on veest piiratud, mispärast taludest lahkumine osutub võimatuks. Täiesti on eraldatud ka Riisa algkool, mistõttu kaugemalt lapsed ei pääse enam kooli. Vesi on lõhkunud ära ka Riisa ja Tõramaa pukksillad.

Kuna vesi iga päevaga kerkib, teevad kohalikud talumehed ettevalmistusi loomade lavakutele tõstmiseks. Üksikutes taludes on majadest hakatud kandma välja ka mööblit.

Eriti raske on seisukord praegu seepärast, et liikuda ei saa ka lootsikutega, kuna jää on alles terve ja ühes veega kerkinud üles. Vaba vett on ainult üksikutes kohtades, kuid siiski on jää muutunud niivõrd nõrgaks, et vaevalt kannab inimest.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s