Uputus Tori-Riisal

Järva Teataja. 2 september 1930

Vesi hävitab luhas heinakuhjad ja põllul kasvava vilja

Jõe süvendamine hädavajalik.

Enamasti igal pool on tänavused vihmasajud põllu pidajatele suurt kahju sünnitanud. Õnnetumaks nurgaks uputuste hädaohu poolest on siiski Tori-Riisa küla Pärnumaal, kus heina-, karja- ja osa põllumaid suureks järveks on muutunud.

Tänavusele uputusele Riisa külas mõjub eriti veel kaasa asjaolu, et Halliste jõe ülemjooksul Karistes on läbiviidud süvenduse ja õgvenduse tööd, mis suure veekogu kiiremalt alla toob, ning nii harilikule üleujutusele veel hulga vett juure lisab. On ka ette tulnud juhtumisi, mil veepind harilikust seisust 10 jala võrra kõrgemale on tõusnud.

Nii on Riisal lugu ka tänawu, kus vesi mõnele talule ähvardab juba tuppa tulla. Vee all olevatelt põldudelt korjatakse kartuleid lootsikutega ja mõnel pool on vilja põldudel ainult vilja pead veest väljas. Peale Riisa küla kannatavad nimetatud veekogu all veel S.-Kõpu Halliste küla põllupidajad ja jõe ümbruses olev riigi mets, mis alaliste üleujutuste tagajärjel sooks ähvardab muutuda.

Praegu, kus kättejõudmas rukki mahategemise aeg, näib see Riisa põllumehel otse võimatu olevat, sest põllud on pehmed ja vesised. Samuti on mitmel pool hein tegemata, loog ja heinasaod vee alla jäänud, mis kõik hävinenud. Isegi heina kuhjadele ähvardab suurvesi liiga teha kuigi kuhjad kõrgetele alustele on tehtud.

Arvesse võttes kahju, mida enamasti iga aastased vihmad nimetatud ümbruskonnas sünnitavad, oleks hädavajalik, et ka Halliste jõe alamjooksul süvenduse je õgvenduse tööd läbi viidaks. Kuna aga sarnane suur ja kulunõudev töö kohalikkudele põllupidajatele üle jõu käib, oleks tarvilik riigi abi.

Pealegi kannatavad vee all suured riigimetsad, nõnda peaks ka riik sellest huvitatud olema.

Meie pilt kujutab üht nurgakest uputatud Riisa küla heinamaast ja põldudest. Heinakuhjad asuvad vees ja elanikud liiguvad omal maalapil lootsikuga.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s