3 päeva UNESCOni

Kuigi tänasel päeval on haabjameistriteks mehed, on naised alati toetanud kõiki haabjaehituse etappe olmelisest küljest ning haabjaehitusest huvitatud naistel ei ole takistusi oskuse omandamiseks. Tänased haabjameistrid tervitaksid naiste veelgi suuremat huvi haabjaehituse ja -kasutuse vastu ning võtaksid oma kogukonda meelsasti vastu esimese naissoost haabjameistri.

1915, Solguti. Alma Hakkaja ja Ida Sults.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s