Eesti nomineeris Soomaa haabjakultuuri UNESCO vaimse kultuuripärandi nimistusse

19. märtsil allkirjastas kultuuriminister Tõnis Lukas taotluse kanda “Ühepuulootsiku ehitamine ja kasutamine Soomaal” UNESCO kiireloomulist kaitset vajava vaimse kultuuripärandi nimistusse. Otsus Soomaa haabjakultuuri kandmiseks üleilmsesse nimistusse tehakse UNESCOs 2021. a. lõpuks.

Aivar Ruukel sõitmas haabjaga suitsusauna. Foto: Mati Kose

Soomaa ühepuulootsik ehk haabjas esindab ürgset eesti ja soome-ugri kultuuripärandit, mis väljendub nii haabja põlises ehitusviisis kui ka erinevates kasutusalades, sh traditsioonilise sõiduvahendina iga-aastaste suurvete ajal. Tänapäeval on Soomaa ühepuulootsiku levila läänepiiriks Euraasias.

Kuigi praegu on Soomaa lootsikukultuur tänu viiele haabjameistrile ja Soomaa kohalikule kogukonnale küllaltki elujõuline, vajab Soomaa haabjakultuuri pikaajalisem säilimine täiendavaid jõupingutusi ja kaitset. Just seetõttu valmis Soomaa lootsikumeistreid ja -huvilisi ühendav MTÜ Eesti Haabjaselts juhtimisel taotlus Soomaa ühepuulootsiku ehituse ja kasutuse kandmiseks UNESCO nimistusse, kusjuures esmakordselt Eestis võeti sihiks kiireloomulist kaitset vajava vaimse kultuuripärandi nimekiri.

“Turvalist teekonda meie haabjale Pariisi ja sealtkaudu koos kõigi teiste unikaalsete kultuuripärandi kandjatega suurele maailmamerele!” lausus kultuuriminister Tõnis Lukas UNESCO taotluse allkirjastamisel.

Projekti “Haabjas UNESCOSSE” juhi, haabjameistri Aivar Ruukeli sõnul on UNESCO taotluse peamiseks eesmärgiks järelkasvu tagamine: “Meie suurimaks lootuseks on huvi äratamine lootsikuehituse vastu noorte meeste, aga miks mitte ka noorte naiste seas. Kui 20 aasta pärast oleks meil mõned noored ja hakkajad lootsikumeistrid, siis on ka eesmärk täidetud.”

UNESCO vaimse pärandi nimekirjad tutvustavad rahvusvahelisel tasandil vaimset kultuuripärandit ja edukaid algatusi selle väärtustamiseks ja püsimiseks elavas kasutuses. Eestist on UNESCO vaimse pärandi esindusnimekirjas: Kihnu kultuuriruum, Eesti, Läti ja Leedu laulu- ja tantsupidude traditsioon, Seto leelo ja Võromaa suitsusaunakombestik

UNESCO nominatsiooni koostamise raames toimus avalik haabjafotode konkurss mille tulemusel valiti välja 10 esinduslikku fotot, samuti valmis Eesti Rahva Muuseumi poolt lühifilm ühepuulootsiku ehitusest ja kasutusest. Kõigil huvilistel on võimalik Soomaa haabjakultuurist rohkem teada saada haabjaportaalist.

Täiendav info:
Aivar Ruukel
Eesti Haabjaselts
+3725061896
aivar@soomaa.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s