Rahvakultuuri Keskuse toetus

Rahvakultuuri Keskus

08 mai 2019

Rahvakultuuri Keskuse direktori käskkirjaga eraldati haabjaseltsile 5830 eurot.

Selts esitas regionaalse kultuuritegevuse toetamise taotlusvooru projekti “Soomaa lootsikukultuuri nominatsiooni ettevalmistamine UNESCO kiireloomulist kaitset vajava vaimse kultuuripärandi nimekirja”.

Väljavõte komisjoni protokollist: Arvestades taotlusvooru eelarvevahendite piiratud mahtu, hinnates tihedat konkurentsi taotlusvooru raames ja lähtudes taotlusvooru tingimustest, toetada projekti osaliselt, eraldada sihtotstarbeline toetus järgmiste kulude katteks: UNESCO taotluse kohustusliku lisamaterjali, filmi tootmine; UNESCO taotluse kohustusliku lisamaterjali, 10 foto kasutusõigus; UNESCO taotluse sisuline koostamine ja tehniline vormistus ja Üksikasjalise kaitsekorralduskava koostamine aastateks 2020-2025.

Palju õnne!
Hakkame tööle!

UNESCO taotluse sisulist koostamist ja tehnilist vormistust veab Oliver Loode Põlisrahvaste Arengu Keskusest,
üksikasjalise kaitsekorralduskava koostamist aastateks 2020-2025 Priit-Kalev Parts Tuudevere Kordonist,
filmi väntavad Maido Selgmäe, Liisi Jääts ja Arp Karm Eesti Rahva Muuseumist,
fotosid aitab valida Sandra Urvak Soomaa Kojast,
haabjaseltsi poolt juhib projekti Aivar Ruukel.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s