Kamja ehitus Brodis

Hõrna Aare kamjat testimas. Foto: Grünbergi Maria

12.-14 aprillil 2019 ehitati Brodi külas Ida-Setomaal traditsioonilist kaksikruhe ehk kamjat. Brod asub Irboska linnuse lähistel Pihkva oblasti Petseri rajoonis Venemaal. Brodi küla aktivisti Tatjana Musatova kutsel käisid kamja ehitust kaemas ka Hõrna Aare ja Grünbergi Maria, kelle poolt tehtud pildid on avaldatud siin postituses.

Mart Külvik kirjutab 2008 aastal valminud uurimuses Setu kaksikruhe (kamja) kasutustraditsiooni kaardistamine: “Eesti poolsel Setomaa alal on ruhe kasutamine hääbunud, aga veel senini kasutatakse ruhti Ida-Setomaal, eriti Iboska ümbruse järvedel.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s