Haabjaehituse teoreetilised põhimõtted ja praktilised lahendused

Jaan Keerdo
Magistritöö kultuuriväärtuste säilitamise erialal
Haabjaehituse teoreetilised põhimõtted ja praktilised lahendused

Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Keemia instituut
Juhendaja: Kurmo Konsa, PhD Anu Raudsepp, PhD
Tartu 2011

Allalaaditav siit!

Jaan Keerdo. Haabjamagister.


1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s