Viidapost

Allikad internetis – haabjateemaliste viidete nimestik

Eesti Vaimse Kultuuripärandi Nimistu | Haabja ehitamine Soomaal

Vikipeedia artikkel haabjast

Jaan Keerdo magistritöö – Haabjaehituse teoreetilised põhimõtted ja praktilised lahendused

Madis Rennu proseminaritöö – Ühepuupaadiehituse uuest tõusust Eestis 1990-ndatel